Σημείο έναρξης για κάθε ιδιώτη αυτόνομο επενδυτή και ενδεχόμενο μέλος του greektrading.Club.

Χρήσιμες πληροφορίες που στόχο έχουν να βοηθήσουν να κατανοήσουμε την διαδικασία διαπραγμάτευσης (Trading), τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσουμε για να διαμορφώσουμε τη δική μας προσέγγιση (Trading Profile). Μας ενδιαφέρουν τα μέλη μας και το δείχνουμε σε κάθε συνάντηση.

Θεωρία Ι

Τι δημιούργησε την χρηματαγορά

Οικονομικές μονάδες, όπως τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις, ακόμα και ιδιώτες έχουν κατά καιρούς εισπράξεις που δεν συμπίπτουν απόλυτα χρονικά με αντίστοιχες υποχρεώσεις τους για πληρωμές. Άλλες φορές τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα, αυξάνονται γιατί οι εισπράξεις υπερκαλύπτουν τις πληρωμές και άλλες φορές οι πληρωμές υπερκαλύπτουν τις εισπράξεις.

Ένας από τους σημαντικούς λόγους για να κρατάει κάποιος αποθέματα σε μετρητά είναι για να κλείσει το κενό που δημιουργείται μεταξύ εισροών και εκροών και να εξασφαλίσει την δυνατότητα να διατηρήσει μια προγραμματισμένη ροή δαπανών ανεξάρτητα από τις εισπράξεις. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι λόγοι για την τήρηση αποθεμάτων. Για απρόβλεπτες ανάγκες, κερδοσκοπία και άλλα. Ειδικά για τις τράπεζες και άλλα οικονομικά ιδρύματα πρέπει να συμμορφώνονται με ειδικές διατάξεις των νομισματικών αρχών που καθορίζουν ποσοστά (ποσότητα), υποχρεωτικών καταθέσεων, διαθεσίμων και άλλα.

Η διατήρηση όμως αποθεμάτων έχει κάποιο κόστος. Είτε υπό μορφή τόκων που καταβάλλονται για τον δανεισμό κεφαλαίων, είτε υπό μορφή διαφυγόντος κέρδους από την μη επένδυσή τους. Για να ελαχιστοποιήσουν αυτό το κόστος, συνήθως προσπαθούν να κρατούν τα διαθέσιμά τους σε μετρητά στο χαμηλότερο δυνατό ύψος, πάντα όμως σύμφωνα με τις ανάγκες της δουλειάς τους και τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

Η ανάγκη να επενδύουν τα διαθέσιμα βραχυπρόθεσμα, σε τίτλους που είναι εύκολα ρευστοποιήσιμοι με χαμηλό ρίσκο, αλλά αποφέρουν κάποιο έσοδο, και από την άλλη μεριά η ανάγκη άλλων να δανειστούν βραχυπρόθεσμα κεφάλαια για να καλύψουν προσωρινά τις ανάγκες τους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος είναι η αρχική αιτία δημιουργίας της χρηματαγοράς.

Η αγορά αυτή βέβαια εξαπλώθηκε και εξελίχθηκε και εξακολουθεί να εξελίσσεται με την συνεχή πρόσθεση νέων μορφών και νέων τύπων τίτλων “προϊόντων” που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά.

Θεωρία Ι

Η ιστορία του Investment Club

Η ιστορία του Investment Club ξεκίνησε από τον George Nicholson, Tom O’Hara, Fred Russell, το επιχείρημά τους ήταν να απομυθοποιήσουν την ενασχόληση με τις επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Θέλησαν να αποδείξουν ότι το να επενδύσει κάποιος στο χρηματιστήριο δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίας, μπορεί και είναι δικαίωμα όλων. Έτσι αποφάσισαν να το κάνουν πράξη δημιουργώντας 3 Investment Club. Η απήχηση ήταν μεγάλη και έτσι δημιούργησαν την National Association of Investors Corporation (NAIC) γνωστή και ως Better Investing.

Θεωρία Ι

Τι είναι το παραδοσιακό Investment Club

Είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων (συνήθως 10 με 20 άτομα) με κοινό ενδιαφέρον το χρηματιστήριο. Συγκεντρώνονται για να μοιραστούν εμπειρίες, γνώση, να ανταλλάξουν απόψεις, να κάνουν αναλύσεις και μέσα από αυτές τις συγκεντρώσεις να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι και επιτυχημένοι στο χρηματιστήριο. Στις συγκεντρώσεις αυτές τα μέλη καταθέτουν χρήματα για επενδύσεις, συγκεντρώνουν πληροφορίες για μετοχές, κάνουν αναλύσεις και μέσα από διαδικασίες αποφασίζουν και αγοράζουν μετοχές.

Θεωρία Ι

Τι είναι Online Trading

Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση είναι απλά η αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχεία μέσω αποκλειστικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης που βασίζεται στο διαδίκτυο.

Η χρήση της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης αυξήθηκε δραματικά στα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του '90 με την εισαγωγή προσιτών υπολογιστών υψηλής ταχύτητας και συνδέσεων στο διαδίκτυο.

Μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ETF(exchange-traded fund), δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και νομίσματα μπορούν να διαπραγματεύονται στο διαδίκτυο. Επίσης γνωστό ως e-trading ή self-directed investing.

Σήμερα, με την εμφάνιση του Διαδικτύου την ψηφιακή εποχή, όλο και περισσότεροι επενδυτές χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών για επενδύσεις DIY (do-yourself-yourself).

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμεύουν ως κόμβος με πολλαπλά εργαλεία για τον επενδυτή ή τον Trader.

Ο επενδυτής μπορεί να τοποθετήσει εντολές αγοράς και πώλησης, place market, limit, stop, stop-loss και stop-limit orders. Μπορεί να ελέγξει την κατάσταση μιας εντολής, προβολή τιμών σε πραγματικό χρόνο, εταιρικά νέα, μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε investment statements, confirmation statements, and investment tax forms, προσφέρουν επιπλέον ευκολία συνδέοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με τους επενδυτικούς τους λογαριασμούς.

Με αυτό τον τρόπο, ένας επενδυτής μπορεί εύκολα να ξεκινήσει μια μεταφορά μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Θεωρία Ι

Ποια είναι τα οφέλη

Κάνει φθηνότερη την διαπραγμάτευση
Η εμφάνιση των online συναλλαγών έχει μειώσει το κόστος τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους μεσίτες. Για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να πραγματοποιούν οι ίδιοι τις επενδύσεις τους(DIY, self-directed ή do-it-yourself ), οι μεσίτες έχουν χαμηλότερες προμήθειες για συναλλαγές που τοποθετούνται σε απευθείας σύνδεση από ότι συναλλαγές μέσω τηλεφώνου με έναν εκπρόσωπο. Τα χαμηλότερα τέλη έχουν επίσης καταστήσει τις κεφαλαιαγορές προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων που ενδέχεται να μην είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα υψηλότερα τέλη προμήθειας. Καθώς οι μεσίτες μεταβαίνουν σε αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση, εξοικονομούν κόστη με σκοπό την πρόσληψη λιγότερων εκπροσώπων.

Βελτίωση της ταχύτητας εκτέλεσης των συναλλαγών
Προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο
Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις επενδύσεις μας σε πραγματικό χρόνο.
Πιθανά μειονεκτήματα

Το κύριο μειονέκτημα της ηλεκτρονικής συναλλαγής είναι για πολλούς το ίδιο το πράγμα που το καθιστά τόσο γοητευτικό:

Καμία επαφή, διαμεσολάβηση από (παραδοσιακό) χρηματιστή.
Αν δεν είμαστε ένας καλά ενημερωμένος επενδυτής, η ανάλυση των αγορών και ο καθορισμός του χρόνου και του όγκου συναλλαγών είναι μια επικίνδυνη προσπάθεια.
Η τεχνολογία να λειτουργήσει εναντίον μας. (Όχι καλός υπολογιστής, καλή σύνδεση, καλή λειτουργία εφαρμογής)
Τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης εξαφανίζονται καθώς εταιρείες βλέπουν την ανάγκη να καταστούν οι διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς το χρήστη. Ιστοσελίδες προσφέρουν εκπαίδευση online και επιτρέποντας στους αρχάριους να ασκούν πρακτική με εικονικά χρήματα προτού κάνουν πραγματική συναλλαγή. Για τους έμπειρους και αυτούς με περιορισμένη γνώση, το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζει μια προσιτή λύση.

Θεωρία Ι

Τι είναι Self-directed investing

Η αυτόνομη επένδυση είναι η δραστηριότητα των μεμονωμένων επενδυτών που διαπραγματεύονται stocks, bonds, funds και άλλα securities για λογαριασμό τους. Ενώ χρησιμοποιούν online trading, δεν βασίζονται σε άλλους, επιλέγουν τι και πότε να αγοράσουν και να πουλήσουν. Αυτοί οι επενδυτές DIY(self-directed ή do-it-yourself) εμφανίζουν διάφορες συνήθεις, συμπεριφορές, χαρακτηριστικά:

Επιθυμία να σχεδιάσουν τα δικά τους επενδυτικά σχέδια με βάση τα συμφέροντά τους και τις ικανότητες τους.
Να αποφασίσουν για τον κίνδυνο που θα αναλάβουν
Τους στόχους, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους
Εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση να κάνουν τις δικές τους συναλλαγές, ανεξάρτητα από το συναίσθημα(συμφέροντα) των χρηματιστών, των συμβούλων ή της ευρείας αγοράς.
Η προθυμία να διεξάγουν τη δική τους έρευνα και η ικανότητα να ενεργούν με βάση αυτές τις πληροφορίες

Θεωρία Ι

Γιατί online trading courses

Τα περισσότερα μαθήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών επικεντρώνονται στη διδασκαλία της μηχανικής της αγοράς και της τεχνικής ανάλυσης, ενώ άλλα μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο εξειδικευμένες τεχνικές στρατηγικές ή συγκεκριμένες κατηγορίες ικανοτήτων. Μπορούν να παρέχουν μια ευρεία επισκόπηση της τεχνικής ανάλυσης, καθώς και συγκεκριμένες στρατηγικές σχεδιασμένες για μια συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Βοηθούν τους διαπραγματευτές να φτάσουν γρήγορα σε ένα σημείο όπου είναι άνετοι να αναπτύσσουν στρατηγικές και να εκτελούν συναλλαγές.

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης παρέχουν συχνά μια σειρά από κείμενα ή βίντεο για την παρουσίαση ιδεών καθώς και καθοδήγηση (mentoring) ομαδικά ή προσωπικά για την ενίσχυση αυτών των εννοιών. Μπορούν επίσης να προσφέρονται ζωντανές συνεδρίες για την παρουσίαση των τεχνικών στην πράξη. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα ξεχωρίζουν από άλλες μορφές μάθησης και τα καθιστούν εξαιρετικά πολύτιμα για τη μεγιστοποίηση της μάθησης με υποστήριξη από ειδικούς.

Η τιμή αυτών των μαθημάτων ποικίλλει ευρέως με βάση το επίπεδο των πληροφοριών που παρέχουν και την ποιότητα, γενικά είναι από $ 100 έως περισσότερα από $ 10.000. Αυτά τα νούμερα μπορεί να φαίνονται υψηλά σε πρώτη φάση, αλλά στην αγορά όπου μπορούν να χαθούν χιλιάδες χρήματα σε λίγα μόνο λεπτά, αξίζει τα χρήματα για να αποκτήσουν καλή εκπαίδευση.

Το κόστος είναι επίσης μια «επένδυση» που μπορεί να βοηθήσει τους ενδεχόμενους διαπραγματευτές να ακολουθήσουν τους στόχους τους, καθώς τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να φτάσουν γρήγορα σε ένα σημείο, επίπεδο όπου αισθάνονται άνετα να αναπτύσσουν στρατηγικές και να εκτελούν συναλλαγές.

Θεωρία ΙI

Προβλήματα

Τα στατιστικά στοιχεία του αποθετηρίου αναφέρουν ότι το 1998 οι ενεργές μερίδες ήταν περίπου 355 χιλιάδες. Τό 1999 μόνο το 1999 δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες περίπου νέοι κωδικοί(τρομακτική αύξηση για την Ελλάδα). Σχεδόν όλη η Ελλάδα πίστευε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα από το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Μπορεί να κερδίσει εύκολα, γρήγορα και χωρίς να χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις. Είδαμε ξαφνικά στην Ελλάδα όλοι να είναι ειδικοί στις επενδύσεις και το Trading. Γέμισε όλη η Ελλάδα ΑΕΛΔΕ και ειδικούς. Εγκατέλειψαν καριέρες, επαγγέλματα για να ασχοληθούν με το Trading και να ανοίξουν ΑΕΛΔΕ, το πιο απομακρυσμένο χωριό είχε τον ειδικό του. Τα ίδιο πρόσωπα που το 1999 πίστευαν ότι μπορούν να κερδίσουν χρήματα στο Ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο. Σήμερα πιστεύουν ότι το Ελληνικό χρηματιστήριο είναι ένα στημένο παιχνίδι. Όποιος ασχολείται με αυτό θα βγει χαμένος, πιστεύουν ότι είναι τζόγος.

Το πρόβλημα ήταν, είναι και θα είναι θέμα αντίληψης. Αντίληψη είναι ο τρόπος σκέψης, είναι ο τρόπος που καταλαβαίνουμε τα πράγματα. Και τό 1999, αλλά και τώρα, υπάρχει η αντίληψη ότι για να ασχοληθεί κάποιος με τις επενδύσεις (Trading) είναι απλό. Υπάρχει η αντίληψη ότι εύκολα, γρήγορα και απλά μπορεί κάποιος να μάθει να κάνει "πετυχημένες" συναλλαγές, υπάρχει η αντίληψη ότι απλά και σύντομα μπορεί κάποιος να γίνει αυτόνομος επενδυτής(DIY).

Ο φόβος πάντα ξεκινάει από την άγνοια.
Ραλφ Γουάλντο Έμερσον, 1803-1884 , Αμερικανός φιλόσοφος

Θεωρία ΙI

Προσδοκίες

Το να αναμένεις, να ελπίζεις, ότι θα συμβεί κάτι καλό ή κακό.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως νέοι αυτόνομοι επενδυτές είναι οι προσδοκίες που καλλιεργούμε. Πρέπει να είναι πραγματικές, ρεαλιστικές, τι είναι αληθινή προσδοκία στην περίπτωση μας και τι όχι; Καλλιεργούνται προσδοκίες ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλες αποδόσεις, να διπλασιάσουμε τον λογαριασμό μας. Ότι σε μικρό χρονικό διάστημα διαβάζοντας μερικά βιβλία, παρακολουθώντας μερικά σεμινάρια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αγορά μπορούμε να συναγωνιστούμε άλλους παίκτες της αγοράς που έχουν ανεπτυγμένες ικανότητες και λειτουργούν με μέθοδο και οργάνωση. Ότι εύκολα και απλά μπορούμε να μάθουμε να κάνουμε καλές, κερδοφόρες συναλλαγές, επειδή είμαστε πετυχημένοι στην επαγγελματική ζωή μας, μπορούμε να είμαστε και πετυχημένοι αυτόνομοι επενδυτές. Δεν πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας με μεγάλες προσδοκίες και στόχους ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της σταδιοδρομία μας. Αν το κάνουμε αυτό θα πέσουμε σε παγίδες. Την αγορά δεν την ενδιαφέρει ούτε πόσα χρήματα έχουμε, ούτε αν έχουμε πτυχία.

Θεωρία ΙI

Άρνηση

Σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις με αυτόνομους επενδυτές (υποψήφια μέλη του Club) εισπράττουμε μία δυσπιστία έως και άρνηση θα λέγαμε για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την "μετάλλαξη", "μεταμόρφωση" ή αν θέλετε μετάβαση στον χαρακτήρα του αυτόνομου επενδυτή.

Αρνούμαστε να δεχθούμε ότι από το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα και που θέλουμε να φτάσουμε απαιτείται αφοσίωση και συστηματική εκπαίδευση. Συμμετέχουμε στην ίδια αγορά που συμμετέχουν Traders με χρόνια εκπαίδευση, που έχουν αναπτύξει ικανότητες έχουν εμπειρία και λειτουργούν με οργάνωση και μεθοδικότητα. Πως θα τους συναγωνιστούμε.

Αρνούμαστε να δεχθούμε ως αυτόνομοι επενδυτές ότι είναι μία χρονοβόρα σταδιακή διαδικασία όπου χρειαζόμαστε εξάσκηση, θέληση και υπομονή.

Στο στάδιο της μετάβασης θα παρουσιαστούν πολλές δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεράσουμε.

Κυρίως όμως θα χρειαστεί να συγκρουστούμε με τον εαυτό μας, τις φοβίες μας και το εγώ μας. Αρνούμαστε να δεχθούμε ότι είναι δύσκολο επάγγελμα, δεν έχει λογική, είναι πολύπλοκο, ότι απαιτείται χρόνος συστηματικής καθοδήγησης, ότι θα χάσουμε χρήματα.

Θεωρία ΙI

Η πρόκληση

Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά αλλά είναι ψευδαίσθηση, να πιστεύουμε ότι εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (διαβάζοντας 5 βιβλία, παρακολουθώντας 5 videos) θα γίνουμε αυτόνομοι επενδυτές. Η πρόκληση για όλους ήταν είναι και θα είναι το κέρδος, λίγα ή πολλά δεν έχει σημασία, όλοι μας θέλουμε λίγα χρήματα παραπάνω, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Ταυτόχρονα όμως είναι και πρόβλημα, εστιάζοντας στο κέρδος ιδιαίτερα από τόσο νωρίς αυτό που καταφέρνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα που μεγαλώνει διαρκώς και μας ακολουθεί.

Το μεγάλο ενδιαφέρον για κέρδος επιδρά αρνητικά και δεν μας δίνει περιθώρια να συγκεντρωθούμε σε τρόπους επιβίωσης και ανάπτυξης ως αυτόνομοι επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ζημιές, διαταράσσεται η ψυχολογία μας δημιουργώντας απογοήτευση, ανασφάλεια, φόβο, λανθασμένη αντίληψη και μας κάνει ευάλωτους, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητά ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα στο πρόβλημα και όχι στην λύση.

Θεωρία ΙI

Στόχος

Ως αυτόνομοι επενδυτές και ενδεχόμενο μέλος του Club, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είμαστε στο επίπεδο που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε τρόπους επιβίωσης. Το να "κυνηγάμε" το κέρδος δεν είναι τρόπος μάθησης και επιβίωσης.

Στόχος του Club είναι να συγκεντρωθούμε στην δημιουργία και ανάπτυξη αποτελεσματικών ικανοτήτων, διαδικασιών και νοοτροπίας, στην καλή και σωστή εφαρμογή. Γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας λειτουργικούς τρόπους τότε το αποτέλεσμα θα είναι το κέρδος.

Το κέρδος ως αυτόνομοι επενδυτές που λειτουργούμε ανεξάρτητα και δεν εξαρτόμαστε από κανέναν "ενδιάμεσο" είναι αποτέλεσμα γνώσης και σωστής εφαρμογής αποτελεσματικών ικανοτήτων, διαδικασιών και νοοτροπίας. Το κλειδί για τον πετυχημένο αυτόνομο επενδυτή είναι, νοοτροπία, δεξιότητες και διαδικασίες. ΟΧΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρειάζεται χρόνος, συστηματική παρακολούθηση, οργάνωση και επίβλεψη-καθοδήγηση.

Θεωρία ΙI

📂 Αυτόνομος επενδυτής
📄 Προβλήματα
📄 Προσδοκίες
📄 Άρνηση
📄 Πρόκληση
📄 Στόχος
📄 Αυτόνομοι επενδυτές του Club

🔖 Θεωρία Ι
🔖 Θεωρία ΙII

Αυτόνομοι επενδυτές του greektrading.Club

Ως αυτόνομοι επενδυτές και μέλη του greektrading.Club πρώτα μαθαίνουμε να επιβιώνουμε στην αγορά. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αναπτύξουμε διαδικασίες επιβίωσης, θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα σύνολο ικανοτήτων. Αυτές οι ικανότητες θα πρέπει να έχουν συνέπεια και σταθερότητα. Στο Club αυτό το ονομάζουμε φάση ή επίπεδο μετάλλαξης.

Σε αυτό το επίπεδο απαιτείται συστηματική παρακολούθηση, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για ομαλή είσοδο σε τρόπους προσέγγισης και διαπραγμάτευσης με το ελάχιστο άγχος, στρες και την μεγαλύτερη ασφάλεια κεφαλαίου.

Πως το πετυχαίνουμε αυτό;

Στην ψυχολογία, υπάρχουν τέσσερα στάδια για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Αυτά σχετίζονται με τις ψυχολογικές καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Βασίζεται σε ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και διαδικασιών που κάνουν τις ικανότητες να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται με την εκπαίδευση και την εμπειρία. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να αποδεχθούμε την πραγματικότητα και η προσπάθεια θα είναι ευκολότερη.

Θεωρία ΙIΙ

Στάδιο 1'

Στάδιο 1' Ασυνείδητη ανικανότητα.
Ασυνείδητη ανικανότητα είναι το στάδιο που δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε πώς να κάνουμε κάτι και δεν αναγνωρίζουμε την άγνοια που έχουμε.

Ανεξάρτητα από το είδος των πληροφοριών, δεξιοτήτων, διαδικασιών που μαθαίνουμε είναι το στάδιο από το οποίο ξεκινάμε (αρχικό στάδιο).

Σε αυτό το στάδιο χάνουμε συνεχώς χρήματα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανικανότητά μας. Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη η βοήθεια. Σε αυτό το στάδιο χρειάζεται να συγκεντρωθούμε στην εκπαίδευση και ΟΧΙ να ασχολούμαστε με ιδέες για συναλλαγές. Προσπαθούμε πολύ σκληρά για να τα καταφέρουμε, να επιβιώσουμε στην αγορά, να κάνουμε κέρδη και να διαφυλάξουμε το κεφάλαιό μας, αλλά κάποιες φορές άσκοπα και το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουμε το λόγο που οδηγούμαστε στην αποτυχία, επίσης δεν ξέρουμε ποια είναι η λύση και τι είναι σωστό να κάνουμε.

Δυστυχώς πολλοί εκπαιδευτές διδάσκουν θεωρώντας ότι ο αυτόνομος επενδυτής βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης ικανοτήτων, (θα το δούμε στην συνέχεια) με αποτέλεσμα να σπαταλούν χρόνο και ενέργεια προσπαθώντας να εξελίξουν τον αυτόνομο επενδυτή ο οποίος βρίσκεται "κολλημένος" στο στάδιο της ασυνείδητης ανικανότητας. Για να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία των νέων πληροφοριών που μαθαίνουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αν δεν μπορέσουμε να το κατανοήσουμε, όσα χρόνια και αν ασχολούμαστε, δε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο.

Στόχος του Club είναι να βοηθήσει τον αυτόνομο επενδυτή να καταλάβει την σπουδαιότητα και τα οφέλη.

Κριτήρια ασυνείδητη ανικανότητας

Δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη ή την καταλληλότητα των νέων πληροφοριών(ικανότητες, διαδικασίες)

Δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε συγκεκριμένη ανεπάρκεια.

Αρνούμαστε τη σημασία ή τη χρησιμότητα. (ικανότητες, διαδικασίες)

Δεν εξελισσόμαστε και δεν κατανοούμε τις νέες πληροφορίες διότι δεν έχουμε επίγνωση της αδυναμίας μας.

Ο εκπαιδευτής πρέπει να εστιάσει σε μας (στον αυτόνομο επενδυτή) ώστε να κατανοήσει τα οφέλη που θα αποκομίσει και να περάσει στο επόμενο στάδιο της συνειδητής ανικανότητας.

Θεωρία ΙIΙ

Στάδιο 2'

Στάδιο 2' Συνειδητή ανικανότητα.
Αν και δεν καταλαβαίνουμε ή δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε κάτι, το αναγνωρίζουμε. Αναγνωρίζουμε την έλλειψη αυτή και ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε και την αξία των νέων ικανοτήτων που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε.

Δεν περιμένουμε να πιάσουμε στόχους και προσδοκίες γιατί δεν έχουμε ακόμα τις απαραίτητες γνώσεις. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε σταθερότητα και συνέπεια. Δεν έχουμε ικανότητες για να πραγματοποιήσουμε λογικές προσδοκίες ή να αισθανθούμε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο άνοιγμα θέσης, αλλά αρχίζουμε να ξεχωρίζουμε τι μπορεί να μας ταιριάζει.

Αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τον διαπραγματευτικό μας χαρακτήρα. Δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε αλλά αρχίζουμε να ξεχωρίζουμε που πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Αν δεν έχουμε βοήθεια δεν μπορούμε να αναπτύξουμε σταθερότητα. Χρειάζεται να συγκεντρωθούμε στην εκπαίδευση και ΌΧΙ να ασχολούμαστε με ιδέες για συναλλαγές. Τα λάθη που κάνουμε σε αυτό το στάδιο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ξεκινάμε να μαθαίνουμε να κάνουμε διακρίσεις, διαχωρισμούς, πού κάναμε λάθος, πώς το κάναμε, γιατί έγινε και πώς θα το αποφύγουμε στο μέλλον. Κάνουμε αναλύσεις σε πραγματικές συνθήκες, εικονικές συναλλαγές, μαθαίνουμε τις νέες ικανότητες, βλέπουμε τα λάθη και τα διορθώνουμε. Ξεχωρίζουμε ποια ήταν η πραγματικότητα και τι κάναμε εμείς.

Παρακολουθώντας συστηματικά, συζητώντας τις απορίες αρχίζουμε να πειραματιζόμαστε με την διαδικασία του Trading. Σε αυτό το στάδιο ο αυτόνομος επενδυτής αρχίζει πραγματικά να μαθαίνει. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία ώστε να αποκτήσουμε συνέπεια και σταθερότητα φτάνοντας σε ένα επίπεδο όπου θα μπορούμε με ελάχιστες συναλλαγές και με το ελάχιστο χρηματικό ποσό να κάνουμε μικρές συναλλαγές, με μικρό ρίσκο προσπαθώντας να εφαρμόσουμε όσα γνωρίζουμε και μαθαίνουμε. Ξανά και ξανά ώστε να μας γίνει συνήθεια. Το 2ο στάδιο για τον αυτόνομο επενδυτή είναι το στάδιο της πραγματικότητας.

Ο αυτόνομος επενδυτής που θεωρούσε τον εαυτό του Trader- καλό επενδυτή σε αυτό το στάδιο συνειδητοποιεί ότι δεν ήξερε, "ταπεινώνεται" από μία απλή αναγνώριση κατεύθυνσης ή αυτός που θεωρούσε ότι ήξερε που και τι να αγοράσει συνειδητοποιεί ότι δυσκολεύεται να αναγνωρίσει λόγω κακής πληροφόρησης και αντίληψης που είχε.

Τα κριτήρια που διακρίνουν την «Συνειδητή Ανικανότητα»:

Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη και τη σημασία των νέων πληροφοριών (ικανοτήτων, διαδικασιών).

Έχουμε επίγνωση της ανεπάρκειας σε αυτή τη δεξιότητα και προσπαθούμε να μάθουμε και να εκτελέσουμε όσα μαθαίνουμε.

Υπάρχει εκτίμηση για την αξία της εκμάθησης (ικανότητες, δεξιότητες, διαδικασίες) και συνειδητοποιούμε ότι γινόμαστε όλο και καλύτεροι.

Στόχος είναι να σημειωθεί πρόοδος στο επίπεδο των δεξιοτήτων ώστε να γίνουμε επαρκής. Δεσμευόμαστε να μάθουμε και να ασκήσουμε τη δεξιότητα έτσι ώστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Η μετάβαση στο 3' στάδιο γίνεται συνήθως αρκετά γρήγορα αν ο αυτόνομος επενδυτής δουλεύει με εξειδικευμένο εκπαιδευτή (Coach-Trainer).

Θεωρία ΙIΙ

Στάδιο 3'

Στάδιο 3'. Συνειδητή ικανότητα.
Πλέον καταλαβαίνουμε και ξέρουμε πώς να κάνουμε κάτι. Ότι κάνουμε το κάνουμε συνειδητά, ξέρουμε τι κάνουμε και πότε πρέπει να το κάνουμε. Το στάδιο αυτό είναι η πρακτική εξάσκηση σε ότι γνωρίζουμε έως τώρα, αποκτάμε εμπειρία προσπαθώντας να βελτιώσουμε την απόδοσή μας.

Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να εκτελέσουμε αξιόπιστα αλλά απαιτείται μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση. Σε αυτό το στάδιο γινόμαστε Break-even Trader, ίσως να χρειαζόμαστε λίγη βοήθεια, αλλά όχι συχνά, όχι όπως πριν, ίσως για κάποιες λεπτομέρειες μόνο.

Πλέον ότι κάνουμε αρχίζουμε και το σκεφτόμαστε σοβαρά. Υπάρχει μεγάλη συνειδητή συμμετοχή σε κάθε νέα ικανότητα που αποκτάμε. Δεν επηρεαζόμαστε από δημοσιεύματα και απόψεις άλλων γιατί πλέον ξέρουμε να διακρίνουμε καλύτερα από τον καθένα.

Σε αυτό το στάδιο προσπαθούμε να αποκτήσουμε ικανότητες υψηλού επιπέδου. Αυτό το στάδιο έχει μεγάλη διάρκεια. Απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων και ο καθένας πρέπει να φτάσει σε αυτό με την σειρά που αναφέραμε. Πλέον έχουμε αυτοπεποίθηση και τα αποτελέσματά μας είναι σε ισορροπία.

Τα κριτήρια Συνειδητής Ικανότητας.

Μπορούμε να εκτελέσουμε με αξιοπιστία.

Η εκτέλεση είναι δύσκολη ή σχεδόν αδύνατη χωρίς την απαραίτητη συγκέντρωση και προσοχή.

Μπορούμε να εκτελέσουμε τη δεξιότητα χωρίς μεγάλη βοήθεια.

Ίσως να μην εφαρμόζεται μηχανικά αυτό που ξέρουμε.

Μπορεί να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τους τρόπους αλλά είναι αδύνατο να τους διδάξουμε σε άλλους.

Εξάσκηση συνεχώς σε νέους τρόπους και κατά περίπτωση είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο τελευταίο στάδιο.

Χρειαζόμαστε ένα σύνολο ικανοτήτων και για να γίνει αυτό απαιτεί πολύ χρόνο. Απαιτούνται χρόνια εντατικής εξάσκησης για να αναπτύξουμε μια ενστικτώδη ικανότητα εκτέλεσης.

Για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο ίσως να απαιτηθεί ένας εξειδικευμένος εκπαιδευτής υψηλού επίπεδου έτσι ώστε να τελειοποιήσουμε τους τρόπους.

Θεωρία ΙIΙ

Στάδιο 4'

Στάδιο 4'. Ασυνείδητη ικανότητα
Σε αυτό το στάδιο οι προσπάθειές μας έφτασαν στο τέλος τους. Σε αυτό το στάδιο οι ικανότητες και οι διαδικασίες έχουν γίνει "δεύτερη φύση" και μπορούμε να τις εφαρμόζουμε πολύ εύκολα. Είναι αυτό που λέμε μηχανικά. Πλέον τα βήματα, η διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε γίνονται ενστικτωδώς χωρίς σκέψη, αβίαστα. Αποτέλεσμα, οι δεξιότητες που έχουμε, οι διαδικασίες που ξέρουμε μπορούμε να τις εκτελέσουμε και να τις εφαρμόσουμε σχεδόν παντού.

Σε αυτό το στάδιο το Trading γίνεται ενστικτωδώς. Πλέον μας φαίνεται πολύ εύκολο, όλοι νομίζουν ότι είμαστε γκουρού της αγοράς, ταλέντο. Αλλά ξέρουμε, ότι με την σκληρή εκπαίδευση, με την σκληρή δουλειά φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φτάσατε σε αυτό το επίπεδο χωρίς κόπο, τρόπο και βοήθεια.

Άρα μην περιμένετε με 5 βιβλία και 5 videos ακόμα και 4 παρουσίασης να μάθετε μία δουλειά και να θέλετε να πληρωθείτε (κέρδος) και μάλιστα με πολλά χρήματα. Πρώτα πρέπει να μάθουμε και μετά να πληρωθούμε.

Κριτήρια Ασυνείδητη Ικανότητα

Ικανότητες και δεξιότητες είναι τόσο εξασκημένα που ενεργοποιούνται τα ασυνείδητα μέρη του εγκεφάλου.

Μπορούμε να εκτελέσουμε άριστα και να τη διδάξουμε σε άλλους.

Ίσως να έχουμε δυσκολία στο πώς να τα εξηγήσουμε.

Θεωρία ΙIΙ

Συμπεράσματα

Για όσο διάστημα δουλεύουμε σκληρά προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα στάδια και να μάθουμε, δεν περιμένουμε να πληρωθούμε. Από αυτό το στάδιο περνάμε όλοι, αλλά οι περισσότεροι τα παρατάνε. Αν συνεχίσουμε την προσπάθεια θα έρθει η ώρα που θα πληρωθούμε αυτό που αξίζουμε. Οι περισσότεροι ξεκινάνε με λανθασμένη αντίληψη και προσδοκία, νομίζουν ότι είναι κάτι απλό και εύκολο και ότι είναι πολύ έξυπνη για να το καταφέρουν. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας και δεν είναι απλό και εύκολο.

Δεν πρέπει να περιμένουμε να βγάλουμε χρήματα από την πρώτη στιγμή που θα ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε την δουλειά πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε δεξιότητες. Σαν νέος εργαζόμενος πρέπει να αποδείξουμε τις ικανότητές μας, πόσο καλά τα καταφέρνουμε, ότι γνωρίζουμε την δουλειά και ότι αξίζουμε χρήματα. Χρειάζεται χρόνος για να το αποδείξουμε, όλο αυτό το διάστημα δεν θα πληρωνόμαστε.

Βρισκόμαστε στην αρχή, μαθαίνουμε την δουλειά, δεν πρέπει να γίνεται λόγος για συναλλαγές και κέρδος, είμαστε στην αρχή της καριέρας μας και χρειάζεται να δουλέψουμε σκληρά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Κάνουμε συναλλαγές για να μάθουμε και όχι για να κερδίσουμε, για όσο διάστημα χρειάζεται για να αισθανθούμε αυτοπεποίθηση, συνέπεια και καθόλου άγχος για ότι κάνουμε. Συγκεντρωνόμαστε σε διαδικασίες και όχι στο κέρδος. Όσο πιο σκληρά δουλεύουμε τόσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο να ξεκινήσουμε να πληρωνόμαστε.

Michael Jordan (American former professional basketball player)

Μερικοί άνθρωποι θέλουν να συμβεί, άλλοι ευχόντουσαν ότι θα γινόταν και άλλοι το κάνουν να συμβεί.

Πρέπει να αποκτήσουμε την νοοτροπία, να την αποδεχθούμε. Η σκληρή δουλειά είναι νοοτροπία του καλού αυτόνομου επενδυτή, κάθε φορά όχι σκληρότερα από πριν γιατί αρχίζουν να φαίνονται οι κόποι μας. Αρχίζει να φαίνεται το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς.

Trading είναι σκληρή δουλειά, πολλές ώρες, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσο και αν δεν θέλουμε να την δεχτούμε, όσο το αγνοούμε τόσο δυσκολότερο γίνεται.

Είναι λάθος να μετράμε την απόδοσή μας με το πόσα χρήματα κερδίσαμε ή χάσαμε, πάλι σκεφτόμαστε το κέρδος, λάθος. Δεν είναι σωστή προσέγγιση, δεν μας βοηθά. Γι αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι διαπραγματευόμαστε για να μάθουμε και ΟΧΙ για να κερδίσουμε.

Θεωρία ΙIΙ

📂 Στάδια ανάπτυξης ικανοτήτων
📄 Στάδιο 1
📄 Στάδιο 2
📄 Στάδιο 3
📄 Στάδιο 4
📄 Συμπεράσματα
📄 Για να πραγματοποιηθούν
📄 Βασική προϋπόθεση

Για να πραγματοποιηθούν

Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά δεν είμαστε μόνοι μας, υπάρχει το greektrading.club που μπορεί να βοηθήσει κάθε αυτόνομο επενδυτή που ενδιαφέρεται σοβαρά.

Για να αποκτήσουμε δεξιότητες, νοοτροπία και διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε, να περάσουμε και τα 4 στάδια ανάπτυξης ικανοτήτων ή αν θέλετε δεξιοτήτων, με συνέπεια και πειθαρχία. Αυτό θα πρέπει να συμβεί με ασφάλεια και χωρίς άγχος, στρες.
Βήμα 1
Σταματάμε να χάνουμε χρήματα. Και πως θα γίνει αυτό; Διακόπτοντας κάθε συναλλαγή που κάνουμε με χρήματα. Παγώνοντας κάθε Live λογαριασμό.
Βήμα 2
Απλοποιούμε ότι κάνουμε. Μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε απλά, απλοποιούμε την διαδικασία. Σκεφτόμαστε τον στόχο.
Βήμα 3
Δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες που θα μας βοηθήσουν να ξεκινήσουμε χωρίς άγχος, απλά αλλά οργανωμένα, με πειθαρχία και μεθοδικότητα.

Παράδειγμα
Έστω ότι πάμε με τον φίλο μας να παίξουμε μπάσκετ (σουτάκια), κάνουμε βολές χαλαρά και το διασκεδάζουμε.

Ξαφνικά μας λέει ο φίλος μας, "για κάθε βολή που κάνεις και δεν μπαίνει καλάθι θα μου δίνεις 100 ευρώ", πως νομίζετε ότι θα αισθανθούμε; τι νομίζετε ότι θα συμβεί στην ψυχολογία μας; σίγουρα θα αισθανθούμε αμηχανία. Πόσο νομίζετε ότι θα επηρεάσει την επόμενη βολή.

Πόσο αλλάζει την ψυχολογία μας, την διάθεσή μας, το αποτέλεσμα σε σχέση με πριν που κάναμε βολές χαλαρά και το διασκεδάζαμε χωρίς άγχος. Η απόδοσή μας θα άλλαζε δραματικά. Είναι λογικό κατά την διάρκεια που μαθαίνουμε να κάνουμε λάθη, οτιδήποτε και νάνε αυτό.

Η άσκηση μας κάνει καλύτερους, να βλέπουμε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Για να σκεφτούμε όμως, πόσο διαφορετικό είναι όταν κάνουμε λάθος (δεν έχει σημασία μικρό ή μεγάλο) και να κοστίζει χρήματα; Γι αυτό το Club είναι ο χώρος όπου διαπραγματευόμαστε για να μάθουμε και όχι για να κερδίσουμε. Με την επίβλεψή και την καθοδήγηση αυτό γίνεται ευκολότερο και γρηγορότερα.

Θεωρία ΙIΙ

Βασική προϋπόθεση

Πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στην ανάλυση όταν η αγορά είναι κλειστή. (λεγόμενη EODA ή νεκρή ανάλυση) Πρέπει να έχουμε την ικανότητα να διαβάσουμε ένα διάγραμμα και να επικοινωνήσουμε με αυτό. Ξεχνάμε τα χρήματα, δεν σκεφτόμαστε το κέρδος. Θα πρέπει όταν βλέπουμε ένα διάγραμμα να έχουμε την ικανότητα να αναγνωρίσουμε περιοχές διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει σε αυτό να είμαστε πολύ καλοί. Ίσως να είμαστε, είμαστε επειδή το κάνουμε εκ του ασφαλούς. Κλειστή αγορά, όχι θέση, δεν έχουμε κάνει συναλλαγή. Δεν έχουμε ρίσκο.(όπως το παράδειγμα)

Επίσης θα πρέπει να είμαστε ικανοί να προβλέψουμε την μελλοντική κατεύθυνση της τιμής. ίσως να μπορούμε, αλλά θα συμφωνήσουμε ότι το κάνουμε εκ του ασφαλούς, όχι άγχος, στρες, κλειστή αγορά, όχι θέση, δεν έχουμε κάνει συναλλαγή. Δεν έχουμε ρίσκο.(όπως το παράδειγμα)

Ακόμη και όλα αυτά να συμβούν, επιτευχθούν συνεχίζουν και μας καθιστούν στο αρχικό στάδιο. Δεν έχουμε αποκτήσει τον τίτλο του αυτόνομου επενδυτή. Γιατί λειτουργούμε όταν η αγορά είναι κλειστή, εκ του ασφαλούς, όχι άγχος, στρες, κλειστή αγορά, όχι θέση, δεν έχουμε κάνει συναλλαγή. Δεν έχουμε ρίσκο.(όπως το παράδειγμα).

Οι πραγματικοί διαπραγματευτές διαπραγματεύονται το ρίσκο. Έχει μεγάλη διαφορά όταν διαβάζουμε ένα διάγραμμα ήσυχα και ήρεμα στο γραφείο μας χωρίς άγχος και χωρίς ρίσκο με την αγορά κλειστή. Μπορούμε να κάνουμε χιλιάδες σενάρια για την αυριανή συνεδρίαση και την κατεύθυνση της τιμής. Έχει μεγάλη διαφορά όταν η αγορά λειτουργεί και πάμε να διαπραγματευτούμε, οι δυνατότητές μας η απόδοσή μας μειώνεται δραματικά. Δοκιμάστε το.